keskiviikko 13. maaliskuuta 2013

Viikon sitaatti

Kaikki jättävät jälkiä:
Menneisyyden esineet ovat arkeologien johtolankoja toisten ihmisten elämään.
Siitä mitä tänään teet, tulee huomisen historiaa.
Kaikki jättävät jälkiä. Mitä ajattelet niistä, jotka elivät täällä ennen sinua?
Sinä jätät jälkiä. Kuinka haluat, että sinut muistetaan?
Minä jätän jälkiä. Kuinka ne tulkitaan tulevaisuudessa?

– teksti Tukoholman Historiska Museetin näyttelyssä Framtidsminnen vuonna 2007

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alla lämnar spår:
Saker från förr är arkeologernas ledtrådar till andra människors liv.
Det du gör idag blir morgondagens historia.
Alla lämnar spår. Vad tänkar du om dem som levde här före dig?
Du lämnar spår. Hur vill du bli ihågkommen?
Jag lämnar spår. Hur kommer de att tolkas i framtiden?
– en text i Historiska Museets utställning Framtidsminnen år 2007


Allekirjoittanut kävi Tukholmassa harjoittelemassa alaa. Kuva: Elina Helkala.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti